Shefqet Avdija

Zëvendës Kryeshef Ekzekutiv Posta e Kosovës sh.a.

PËRVOJA PROFESIONALE

“Kuvendi Komunal”, Gjakovë, Inspektor i lartë i informimit, 1999 - 2001
 “Radio Pandora”, Gjakovë, Drejtor Ekzekutiv, 2001-2009
 “Gjakova City”, Gjakovë, Menaxher, 2002 – 2005
 “Pandora Tower”, Prishtinë, Drejtor Ekzekutiv, 2007-2012

Edukimi

Sh.l.p. “Bajram Curri”,  Gjakovë, drejtimi: Histori Gjeografi, 1994,
Fakulteti Filozofik, Prishtinë, drejtimi: Histori, 1997
Universiteti Shtetëror i Tetovës, Tetovë, Magjistraturë drejtimi: Histori, 2010
Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus”, Prishtinë, Magjistraturë drejtimi: Menaxhimi i Sektorit Publik – në përfundim të diplomës.