Obaveštenje o otkazivanju

OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje,promena i balansiranje sa 36 guma zimske sezone
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje IT opreme-Ritender
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Servisiranje i održavanje vozila Peugeot Expert i Boxer
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje sa delovima za IT i SI održavanje
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje potrošnog materijala i rezervnih delova i servisiranje i održavanje štamparije Konica Minolta, modela BIZHUB C554e-Ritender 1
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Prodavanje duplikatora, fotokopirnih uređaja, FAKS-tonera
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Osiguranje usluge marketinške agencije za materijal, štampanje i dizajn promotivnih materijala
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Nabavka i renoviranje Banjos, instalacija hidrophore, otvarajući dobro za Z.P. Kijevo
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Servisiranje i popravka motocikala Pošta Kosova DD
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Renoviranje Pošta broj 6 Prištini i izgradnja rampi - rampi u ZP.Kacanik 1 & 1 Uroševcu i Gnjilanu regulacija ZP 4
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje IT opreme
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Rad u Pošti za civilnu registraciju centra u Orahovcu
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Izradu lizing (zakup) na devet ( 9 ) vozila za potrebe Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje potrošnog materijala i oruđe za tehničko održavanje objekata-Ritender
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE Snabdevanje
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: “Izradu lizing (zakup) na devet ( 9 ) vozila za potrebe Kosovu posle AD Ritender
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE Usluge
Servisiranje i održavanje vozila
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje materijala ( za izgradnju i električne energije ) za tehničko održavanje objekata za godinu 2015/2016 –Ritender Lot 1 : Snabdevanje građevinskog materijala za tehničko održavanje objekata za godinu 2015/2016 Lot 2 : Snabdevanje električne materijala za tehničko održavanje objekata za godinu 2015/2016
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje putničkih vozila putem lizinga
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE Usluga
Servisiranje i popravka motocikala Pošta Kosova DD-Ritender
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJE KONKURSU ZA NACRTE
Smanjenje ekonomskih operatera ili pojedinaca koji će se takmičiti sa svojim idejama i dizajna za poštanske marke i filatelističkih blokova ovlašćenih za godišnji program 2016
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Servisiranje i popravka motocikala Pošta Kosova DD
OBAVEŠTENJE O OBUSTAVLANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
" Snabdevanje goriva za potrebe KP AD-Ritender 2"
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Snabdevanje goriva za potrebe KP AD-Ritender
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE Usluga
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Održavanje svih štampača, fotokopira i FAKS- koordinatora u svim poštama u Pošte Kosova DD
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE Snabdevanje
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Materijal snabdevanje higijenske potrebe KP
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE Usluga
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Pranja Službenih vozila za potrebe Pošta Kosovo-Ritender 3
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE - Usluge
Revizija finansijskih izveštaja za godinu KP 2015.2016 2017
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE - Snabdevanje
Kupovina medijski prostor-Ritender
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE - Usluge
Kupovina medijski prostor
Otkazivanje Obaveštenje o prodaji imovine Prodaja različite uređaje u upotrebi javnom aukcijomOBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE - Usluge
Tehnička kontrola za vozila i motocikala zvaničnik KP
Otkazivanje Obaveštenje o prodaji imovine Prodaja različite uređaje u upotrebi javnom aukcijomOBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE - Snabdevanje
Servis i održavanje službenih vozila KP dd-Ritender.
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE - Usluge
Tehnička kontrola za vozila i motocikala zvaničnik KP
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE Snabdevanje
Servis i održavanje službenih vozila KP dd.
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Slikarstvo i Popravak Poštanskim uredima
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU DODELI UGOVORA
Nabava i ugradnja alarma, kamera i fizičke potrebe straža Pk-Ritender
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Usluge marketinškoj agenciji za provedbu marketinških kampanja i dizajn raznih marketinga treba KP JSC-Ritender
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Nabavka i ugradnja alarma,kamere i fizicke potrebe garde PK
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Snabdevanje za pecatove za potrebe KP
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Usluge marketinškoj agenciji za provedbu marketinških kampanja i dizajn raznih marketinga treba KP JSC
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE Snabdevanje
Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet: Servisiranje i popravka motocikala-Ritender 3