Korniza për rihapjen e shkollave

Mbyllja e shkollave globalisht në përgjigje të pandemisë COVID-19 paraqet një rrezik të paprecedent për arsimin, mbrojtjen dhe mirëqenien e fëmijëve. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara António Guterres kohët e fundit u bëri thirrje qeverive dhe donatorëve që t’i japin përparësi arsimit për të gjithë fëmijët, përfshirë edhe më të margjinalizuarit, dhe Koalicioni Global i Arsimit u krijua për të mbështetur qeveritë në forcimin e mësimit në distancë dhe lehtësimin e rihapjes së shkollave.

Korniza për rihapjen e shkollave