fbpx

Ndihmoni fëmijët të përballen me stresin gjatë shpërthimit të vitit 2019-nCoV

Fëmijët mund t’i përgjigjen stresit në mënyra të ndryshme të tilla si të qenit më të mërzitur dhe më të ngjitur (për prindin), në ankth, të tërhequr, të zemëruar ose të shqetësuar, dhe urinim të pavullnetshëm gjatë gjumit etj. Reagoni ndaj reaksioneve të fëmijës tuaj në një mënyrë mbështetëse, dëgjoni shqetësimet e tyre dhe kushtojini atyre dashuri dhe vëmendje shtesë.

Fëmijët kanë nevojë për dashurinë dhe vëmendjen e të rriturve gjatë kohërave të vështira. Jepuni atyre kohë dhe vëmendje shtesë. Kujtohuni që t’i dëgjoni fëmijët tuaj, të flisni me mirësi dhe t’iu jepni atyre siguri. Nëse është e mundur, krijoni mundësi që fëmija të luajë dhe të pushojë.

Provoni dhe mbajini fëmijët afër prindërve dhe familjes së tyre dhe shmangni ndarjen e fëmijëve dhe kujdestarëve të tyre deri në masën e mundshme. Nëse ndodh ndarja (p.sh. shtrimi në spital) siguroni kontakt të rregullt (p.sh. përmes telefonit) dhe ri-siguri.

Vazhdoni në rutinat dhe oraret e rregullta sa më shumë që të jetë e mundur, ose ndihmoni në krijimin e të rejave në një mjedis të ri, përfshirë shkollën / mësimin, si dhe kohën për të luajtur me siguri dhe për t’u çlodhur.

Siguroni fakte për atë që ka ndodhur, shpjegoni se çfarë po ndodh tani dhe jepni atyre informacion të qartë se si të zvogëloni rrezikun e tyre për t’u infektuar nga sëmundja me fjalë që ata mund t’i kuptojnë në varësi të moshës së tyre. Kjo gjithashtu përfshin sigurimin e informacionit rreth asaj që mund të ndodhë në një mënyrë të ri-siguruese/qetësuese (p.sh. një anëtar i familjes dhe / ose fëmija mund të fillojë të mos ndjehet mirë dhe mund të duhet të shkojë në spital për ca kohë në mënyrë që mjekët mund t’i ndihmojnë ata të ndjehen më mirë)

 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2

OBSH