Pošta Kosova pokrenula je najnoviju uslugu za kupce, „Internet isporuka“, prilagođavajući se potrebama tržišta, razvoju tehnologije i potrebi pružanja novih usluga. Ova usluga je uglavnom namenjena kompanijama koje se bave prodajom proizvoda putem interneta. Ova usluga se pruža na teritoriji Kosova i van nje.

Cenovnik za isporuke iz poštanskog saobraćaja 

Dimensionet /cm Cena
Deri në 60 x 60 x 60 2.00 Euro

Online (international)

Shkalla                    Pesha
I Deri      –     100 gr 1.5
II 101 gr   –    250 gr 2.6
III 251 gr  –      500 gr 4.5
IV 501 gr   –   1000 gr 8.5
V 1001 gr-    1500 gr 11.1
VI 1501 gr –    2000 gr 15.6