Posta e Kosovës ka lansuar shërbimin më të ri për konsumatorë ,,Dërgesat Online ” duke iu përshtatur nevojave të tregut, zhvillimit të teknologjisë dhe nevojës për ofrimin e shërbimeve të reja. Ky shërbim u dedikohet kryesisht kompanive, të cilat merren me shitjen e produkteve online. Ky shërbim realizohet brenda dhe jashtë territorit të Kosovës.

Çmimorja për dërgesat nga trafiku i Postës

Dimensionet /cm

Çmimi

Deri në 60 x 60 x 60

2.00 Euro

Çmimorja per dërgesat nga trafiku i Postës Ndërkobëtare

Shkalla

                   Pesha

I

Deri      –     100 gr

1.5

II

101 gr   –    250 gr

2.6

III

251 gr  –      500 gr

4.5

IV

501 gr   –   1000 gr

8.5

V

1001 gr-    1500 gr

11.1

VI

1501 gr –    2000 gr

15.6