Direktna Pošta

Pošta Kosova nudi komercijalnu uslugu „Direktna Pošta“, u korist preduzeća u sticanju tržišta i novih kupaca stvaranjem dobre slike ili uspostavljanjem novih kontakata. Neadresirane pošiljke uključuju: katalog, letak, oglas, cenovnik i neadresirane časopise. Posvećeni su građanima lokaliteta, grada ili čitave regije.

– Cenovnik za direktnu poštu

 Posta direkte
Sasia vjetore
Sasia/pesha 0-20 gr 21-50 gr 51-100 gr
deri   5.000 copë 0.05 0.08 0.12
5.001-15.000 copë 0.04 0.07 0.10
15.001- 30.000 copë 0.035 0.06 0.09
30.001 -50.000 cope 0.03 0.05 0.08
mbi 50.000 cope 0.015 0.018 0.02
Pošiljke za onlajn narudžbine

Pošta Kosova pokrenula je najnoviju uslugu za kupce, „Internet isporuka“, prilagođavajući se potrebama tržišta, razvoju tehnologije i potrebi pružanja novih usluga. Ova usluga je uglavnom namenjena kompanijama koje se bave prodajom proizvoda putem interneta. Ova usluga se pruža na teritoriji Kosova i van nje.


Transport za vas

Pošta Kosova A.D. u nastavku unapređenja svojih usluga, maksimalne posvećenosti zadovoljavanju potreba i zahteva svojih kupaca, pored ostalih poštanskih usluga za kupce, nudi i novu uslugu „TRANSPORT ZA VAS“.

Pošta Kosova A.D. kao javni poštanski operater sa najvećim potencijalom u državi sa jakim ekonomskim i finansijskim resursima, sa mrežom pošta i transportnih linija koje pokrivaju celu teritoriju Kosova, u ovom slučaju će putem usluge „TRANSPORT ZA VAS“ omogućiti kupcima da lako, brzo, sigurno i jeftino obavljaju usluge prevoza, svakog dana u nedelji, kao pouzdan i dugoročan partner za prevoz njihove robe.

„TRANSPORT ZA VAS“ je usluga posvećena svim velikim i malim kompanijama (javnim i privatnim) koje posluju na teritoriji Kosova, kao dodatna usluga koja omogućava prevoz njihove robe svojim partnerima i kupcima.

Komercijalne poštanske marke

Kroz komercijalne poštanske marke, posebno dizajniran za potrošača, pored komunikacije tradicionalnom poštom, predstavlja se i afirmiše i marka zainteresovanih kompanija.

Komercijalne poštanske marke mogu sadržati i deo aktivnosti zainteresovanih preduzeća.

Hibridna Pošta

Hibridna pošta je kombinacija tradicionalnih i elektronskih poštanskih usluga, tj. je veza između najsavremenije tehnologije i one klasične. Osnovna svrha Hibridne Pošte je obrada informacija, štampanje, presavijanje i isporuka pošiljke u najkraćem mogućem roku do željenog odredišta kupca.

Korišćenjem usluge „Hibridna pošta“ dobijate:

  • Izvođenje svih postupaka na jednom mestu – (dizajn, štampanje, presavijanje, kovertiranje, isporuka itd.);
  • Primanje izveštaja koji uključuje podatke o uručenju isporuka vašim kupcima (promena adrese, odbijanje, smrt kupca itd.).
Poštanski pregradak
  • Pošta Kosova A. D. pored ostalih poštanskih usluga, klijentima nudi i uslugu „ Poštanski pregradak“. Kroz uslugu „Poštanski pregradak“ nudimo rešenja koja pomažu vama ili vašoj kompaniji da prikupe vaše isporuke na sigurnom mestu, kojima možete da pristupite samo vi ili vaša osoba od poverenja, koju ste ovlastili.
  • “Poštanski pregradak” je pregradak sa adresom, koji se nalazi u prostorijama opštinskih pošta. Opštinske pošte nude poštanski pregradak za iznajmljivanje, pojedincima ili preduzećima, na mesečnom ili godišnjim osnovama, u zavisnosti od potražnje kupaca.

Usluga „Poštanski pregradak“ je usluga koja omogućava fizičkim ili pravnim kupcima, da primaju isporuke na određenom mestu. Kupci Pošte Kosova, koji primaju velike količine poštanskih pošiljaka iz zemlje ili sveta, kao i kupci koji nemaju stalnu adresu, imaju mogućnost da obezbede „Poštanski pregradak “  u dogovoru sa Poštom Kosova – sa mesečnom ili  godišnjom uplatom. „ Poštanski pregradak“ –  ima određeni broj, u kojem se svakodnevno prikupljaju korespondencija ili poštanske pošiljke kupca. Kupac prima svoju pismenu korespondenciju kad god želi u svoje poštansko sanduče, u toku radnog vremena Pošte Kosova. Pošte dostavljaju kupcu broj poštanskog sandučeta – Poštanskog Pregradka i ključ sandučića. Korisnici poštanskih usluga, bilo da su to fizička ili pravna lica, mogu zatražiti da se jednostavne poštanske pošiljke i obaveštenja o prispeću drugih registrovanih pošiljaka koje stižu na njihovu adresu smeštaju u poštansko sanduče (fah) pretplatom prema tarifama navedenim u poštanskim tarifama.

Postoje dve vrste poštanskih sandučića:

  • Poštanski sandučić sa ključem koji se daje zainteresovanima, a koji se nalaze u halama poštanskih usluga sa mogućnošću pretplatnika da uđe u poštu u bilo koje vreme tokom radnog vremena pošte, i da biti u mogućnosti otvaranja njihovog poštanskog sandučića i da povuće dolazne poštanske pošiljke na njegovu adresu.
  • Otvoreni poštanski sandučići se uglavnom daju raznim institucijama, organizacijama, udruženjima itd. Ovi poštanski sandučići se nalaze u prostorijama poštanskih usluga. U ovom slučaju, poštanske pošiljke može primati samo osoba koja je pismeno ovlašćena od strane vlasnika poštanskog sandučeta. Ovlašćeno lice mora u svako doba dostaviti ovlašćenje, obrazac „P-15“, za povlačenje poštanskih pošiljaka.

Kako zaštititi Poštanski Pregradak – poštansko sanduče/fah

Korisnik usluge koji zahteva upotrebu poštanskog pregradka, mora da dokaže svoj identitet službenim dokumentom. Zahtev za posedovanje poštanskog pregradka podnosi se na obrascu „P-16“. Po prijemu zahteva, ključ poštanskog pregradka se dostavlja kupcu.

Pošto poštanski pregradak – poštanski fah je privatni sandučić, Pošta Kosova garantuje da će ga koristiti samo ovlašćeno lice, koje poseduje ključ i sanduče. Sve je sigurno i poverljivo.