Posta Direkte

Posta e Kosovës ofron  shërbimin komercial ‘’Postë direkte’’, në dobi të  bizneseve në përfitimin e tregut dhe konsumatorëve të rinj, përmes krijimit të një imazhi të mirë, apo vënies së kontakteve të reja. Dërgesat e paadresuara, perfeshijne: katalogje, prospekte, reklama, çmimore dhe revista te  paadresuara. U dedikohen qytetarëve të një lokaliteti, qyteti apo tere rajoni.

– Çmimorja per poste direkte

 

 Posta direkte

 

 

Sasia vjetore

 

 

 

Sasia/pesha

0-20 gr

21-50 gr

51-100 gr

 

deri   5.000 copë

0.05

0.08

0.12

5.001-15.000 copë

0.04

0.07

0.10

15.001- 30.000 copë

0.035

0.06

0.09

30.001 -50.000 cope

0.03

0.05

0.08

mbi 50.000 cope

0.015

0.018

0.02

Dërgesat nga porosit online

Posta e Kosovës ka lansuar  shërbimin më të ri për konsumatorë ,,Dërgesat Online ” duke ju përshtatur nevojave të tregut, zhvillimit të teknologjisë dhe nevojës për ofrimin e shërbimeve të reja.
Ky shërbim u dedikohet kryesisht kompanive të cilat merren me shitjen e produkteve online. Ky  shërbimi realizohet brenda dhe jashta  territorit të Kosovës.

– Çmimorja per dërgesat nga trafiku i Postës

Dimensionet /cm

Çmimi

Deri në 60 x 60 x 60

2.00 Euro

Çmimorja per dërgesat nga trafiku i Postës Ndërkobëtare

Shkalla

                   Pesha

I

Deri      –     100 gr

1.5

II

101 gr   –    250 gr

2.6

III

251 gr  –      500 gr

4.5

IV

501 gr   –   1000 gr

8.5

V

1001 gr-    1500 gr

11.1

VI

1501 gr –    2000 gr

15.6

Transporti për ju

Posta e Kosovës Sh.A. ne vazhdën e avancimit te shërbime te saj ,tepërkushtimit maksimal në përmbushjen e nevojave dhe kërkesave tëkonsumatorëve të saj, përveç shërbimeve tjera postare për konsumatorëtofron shërbimin  e ri “TRANSPORTI PËR JU”.

Posta e Kosovës Sh.A. si operatori publik postar me potencialin më tëmadh në vend me burime të fuqishme ekonomiko-financiare me një rrjetZyrash Postare dhe linjash transporti që mbulon të gjithë territorin eKosovës,ne këtë rast përmes shërbimit “TRANSPORTI PËR JU” do t’jumundësojë konsumatorëve që në mënyrë të lehtë, të shpejtë, të sigurtdhe më të lirë ti kryejnë shërbimet e transportit, në çdo ditë të javës,si partner i besueshëm dhe afatgjatë për transportin e mallrave tëtyre.
 
“TRANSPORTI PËR JU” është shërbim që ju dedikohet të gjithakompanive të mëdha e të vogla (publike dhe private) që operojnë nëterritorin e Kosovës,si shërbim shtesë për të mundësuar transportin emallrave të tyre tek partneret dhe konsumatorët e vet

Pulla komerciale

Posta e Kosovës në kuadër të  përkrahjes së bizneseve vendore lason “Pullën komerciale”.

Ky produkt mundëson promovimin e bizneseve të mesme dhe të vogla që veprojnë në Republikën e Kosovës. 

Përmes pullës komerciale, enkas të dizajnuar për konsumatorin, përposkomunikimit me postë tradicionale  prezantohet dhe afirmohet brendi  ikompanive të interesuara.

Pulla komerciale mund të përmbaj edhe një pjesë të veprimtarisë së bizneseve të interesuara.

Një mundësi shtesë marketingu për biznese me pullë komerciale.

Posta Hibride

Ofertë për shërbimin “Posta Hibride”

Në kuadër të shërbimeve që i ofron Posta e Kosovës ju mund të shfrytëzoni edhe shërbimin “Posta Hibride”.

Çka është shërbimi “Posta Hibride”?

Posta Hibride është kombinim i shërbimeve tradicionale postare dhepostës elektronike d.m.th është lidhje në mes teknologjisë më modernedhe asaj klasike. Qëllimi kryesor i Postës Hibride është përpunimi iinformacioneve,shtypja,palosja dhe shpërndarja e dërgesës në afat sa mëtë shkurtër kohor në destinacionin e dëshiruar të konsumatorit.

Përmes shfrytëzimit të shërbimit “Posta Hibride”ju përfitoni:

  • Kurseni paratë tuaja;
  • Kurseni kohën tuaj;
  • Kryerjen e shërbimeve në konfidencialitet të plotë;
  • Kryerjen e të gjitha procedurave në një vend – (dizajnim,shtypje,palosje,zarfim,shpërndarje etj);
  • Pranimin e raportit ku përfshihen të dhënat mbi dorëzimin edërgesave te klientët tuaj (ndërrimi i adresave,refuzimi,vdekja eklientit etj). 
Fahu postar

Shërbimi i faheve postare – Klientët e Postës së Kosovës, qëmarrin sasi të mëdha dërgesash postare nga vendi apo bota, por edhe kurklienti nuk disponon adresë të përhershme, kanë mundësi që nëmarrëveshje me Postën e Kosovës, e me një pagesë të caktuar mujore, tësigurojnë kutinë (fahun postar) me numër të caktuar, në të cilën për çdoditë grumbullohen korrespondencat e tyre.

Klienti, përmes çelësit përkatës, që i jepet nga zyra postare përkatëse,pas nënshkrimit të kontratës përkatëse, i tërheq dërgesat e veta sipaskohës së përshtatshme për klientin në fjalë.