Titulli
Njoftim për anulim
Larja e automjeteve zyrtare të Postes së Kosovës sh.a. vetak-19-6723 2-3-6 dhe numër te brendshëm: PK-19-033-236 Njoftim për anulim, Prokurimi 28 Tetor, 2019