Titulli
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Mirembajtja e softuerit aplikativ. Sistemi Automatik i Spoteleve te Postes -SASP 18 Janar, 2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
“Furnizimi dhe montimi i Gjeneratorit  dhe furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-se” LOT 1  Furnizim dhe montimi i Gjeneratorit per nevoja te PK-së LOT 2  Furnizim me material per servisimin e Gjeneratoreve te PK-së 31 Dhjetor, 2020
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Furnizim me material higjenik për nevoja të Postës së Kosovës Sh.a 30 Dhjetor, 2020
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Peugeot Boxer ft 330L1H1 2.2 hdi viti i prodhimit 2010, Peugeot Boxer fgt 440L4H3 2.2 hdi viti i prodhimit 2010, Peugeot Expert furgon Tole 2.0 hdi viti i prodhimit 2010 Gjithsejtë 16 automjete zyrtare Peugeot Boxer dhe Expert. 15 Dhjetor, 2020
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Kontrollimi i rregullt teknik,abonimi dhe mirëmbajtja teknike e pajisjeve fiskale në sportelet e Postës së Kosovës sh.a.”me numer prokurimi: vetak-19-6082-225 dhe numër te brendshëm: PK-19-029-225 12 Nëntor, 2019
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Sherbim për mirëmbajtje të disa pajisjeve të produkteve të CISCO dhe furnizim me pajisje të IT-së”.me numer prokurimi: vetak-19-6062-221 dhe numër te brendshëm: PK-19-030-221 12 Nëntor, 2019
Njoftimit për nënshkrimin e kontrates
“Furnizim me material elektrik shpenzues për nevoja të PK-së." 11 Tetor, 2019
Njoftimit për nënshkrimin e kontrates
Furnizimi i zyrave postare me dru zjarri për djegie,per sezonin dimëror 2019 2020 11 Tetor, 2019