Titulli
Njoftimit për nënshkrimin e kontrates
“Furnizim me material elektrik shpenzues për nevoja të PK-së." Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi Tetor 11, 2019 Download
Njoftim për kontratë
Shtypje,Furnizim me pulla postare , blloqe filatelike, ZDP, fletëeksponate dhe produkte promocionale gjatë viteve 2020 2021 2022 Njoftime, Prokurimi Tetor 11, 2019 Download
Njoftimit për nënshkrimin e kontrates
Furnizimi i zyrave postare me dru zjarri për djegie,per sezonin dimëror 2019 2020 Njoftim për nenshkrim kontrate, Prokurimi Tetor 11, 2019 Download
Njoftim për kontratë
Furnizimi,Rregullimi dhe Sanimi ne ZP Junik 2,Klinë dhe Gurrakoc-Ritender” Njoftime, Prokurimi Tetor 10, 2019 Download