Titulli
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim me dezinfiktues për mbrojtje nga virusi COVID 19 13 Gusht, 2020
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Servisimi dhe mirëmbajtja e makinës së zarfimit “BOWE SYSTEC VARIO 263-2- Ritender 7 Gusht, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves-Ritender LOT 2 Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3 Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw 6 Gusht, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me dru zjarri per djegie,per sezonin dimeror 2020 2021-Ritender2 3 Gusht, 2020
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves 3 Gusht, 2020
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves Pjesë (lot) LOT 2 dhe LOT 3 jane anulau per shkak se nuk ka pasur oferta per keto 2 LLote 3 Gusht, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim i zyrave Postare ne Regjione me Dru zjarri per djegie per sezonin 2020-2021. Me realizimin e kesaj kontrate Postes se Kosoves iu mundesohet te kete ngrohje gjate sezonit dimeror. 3 Gusht, 2020
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves 3 Gusht, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Servisimi dhe mirëmbajtja e Automjeteve Peugeot Partner Peugeot Bipper dhe Kia Sportage 10 Mars, 2020
NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS
Shërbime të konsulencës,për Hartimi i pasqyrave financiare dhe sanimi i të gjeturave te vitit 2018 nga ZKA dhe kontrrollimi i pagesave te tatimeve për vitin 2019 10 Mars, 2020