Titulli
Njoftim për Anulim
Këshillimi ligjor dhe financiar lidhur me efektet ligjore dhe financiare per marreveshjen e bashkepunimit NR 01 727 20 te dates 15.04.2020. 11 Dhjetor, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021-2022-2023-RITENDER-3 8 Dhjetor, 2020
NJOFTIMI PËR ANULIMIN E AKTIVITETIT TË PROKURIMIT
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit/zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021-2022-2023-RITENDER-2 8 Dhjetor, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021-2022-2023-RITENDER 2 27 Nëntor, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021-2022-2023-Ritender 5 Nëntor, 2020
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS
Furnizim, ndrrim, montim dhe balancim te gomave të sezonit dimëror 5 Nëntor, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Monitorimi i veturave të PK-së me GPS 29 Tetor, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Këshillimi ligjor dhe financiar lidhur me efektet ligjore dhe financiare per marreveshjen e bashkepunimit NR 01 727 20 te dates 15.04.2020. 26 Tetor, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Furnizim me 8500(tetmijepesqind) maska mbrojtse shumë perdorimshe për staf të PK-së sha. për mbrojtje nga virusi Covid 19. 23 Tetor, 2020
NJOFTIM PËR KONTRATË
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve të shpedicionit zhdoganimit të pullave postare dhe produkteve filatelike për eksport të rregullt dhe të përkohshëm gjatë viteve 2021 2022 2023 20 Tetor, 2020