Titulli
NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE ose PERMIRESIM I GABIMIT
Monitorimi,mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit të alarmeve,furnizimi me pjesë rezervë dhe shërbimet me Roje fizike për nevoja të PK-së 23/02/2022
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Brendimi i zyrave postare 23/02/2022
Njoftim për informata shtesë ose përmirësim i gabimit
Shërbimi për transportin e parasë së gatshme (TPG) për nevoja të PK-së 16/02/2022
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Larja e automjeteve zyrtare 15/02/2022
Njoftim për kontratë
Furnizimi me ngjyrë dhe pasije për lyerje të ZP-ve 14/02/2022
Njoftim për kontratë
Shërbimi për transportin e parasë së gatshme (TPG) për nevoja të PK-së 10/02/2022
Njoftim për kontratë
Furnizim me material teknik shpenzues dhe mjete pune për vitin 2022 02/02/2022
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Monitorimi i veturave me GPS 27/01/2022
Njoftim për dhënie të kontratës
Larja e automjeteve zyrtare të Postës së Kosovës sh.a 27/01/2022
Njoftim për kontratë
Furnizim me letër A4 Risa për nevojat e Postës Hibride 25/01/2022