Titulli
Planifikimi Final i Prokurimit për vitin 2022
Planifikimi i Prokurimit për vitin 2022 19/01/2022
Njotim për anulim
Shërbimi për transportin e parasë së gatshme (TPG) për nevojat e PK-së 13/01/2022
Njoftim për dhënie të kontatës
Monitorimi i veturave me GPS 31/12/2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me rafte dhe ndarja e hapësirës ne objektin e Postes ne Lipjan, hapja e një dritareje ne  fasadën e objektit qendror si dhe ngjyrosja e ZP 24.-Ritender 4  LOT 1- Furnizim me rafte dhe ndarja e hapësirës ne objektin e Postes ne Lipjan , LOT 2-Hapja e një dritareje ne  fasadën e objektit qendror si dhe ngjyrosja e ZP 24 31/12/2021
Njoftim për anulim
Furnizim me letër A4 Risa për nevojat e Postës Hibride 31/12/2021
Njoftim për informata shtesë ose përmirësim i gabimit
Shërbimi për transportin e parasë së gatshme (TPG) për nevoja të PK-së 29/12/2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me letër A4 Risa për nevojat e Postes Hibride 23/12/2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me pliko (zarfa) te llojeve te ndryshme per nevojat e Postes hibride 20/12/2021
Njoftim për anulim
Furnizim me pjesë, vegla e materiale të ndryshëm për mirëmbajtje të teknologjisë së informacionit- Ritender3 17/12/2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me derivate të naftës dhe benzinës për mjetet motorike, ngrohje dhe gjenerator të PK-së SH.A 14/12/2021