Titulli
Njoftim për kontratë
Furnizimi dhe montimi i dyshemesë teknike dhe sanimi i kulmit në objektin e Postës në Peja 1-Ritender 23/11/2021
Njoftim për anulim
Furnizimi dhe montimi i dyshemesë teknike dhe sanimi i kulmit në objektin e Postës në Peja 1 19/11/2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me trake ngjitëse të tipizuar me mbishkrimin “QTP Prishtinë Posta”-Ritender 18/11/2021
Njoftim për kontratë
Shërbimi për transportin e parasë së gatshme (TPG) për nevoja të PK-së 18/11/2021
Njoftim për anulim
Furnizim me pjesë, vegla e materiale të ndryshëm për mirëmbajtje të teknologjisë së informacionit- Ritender 16/11/2021
Njoftim për anulim
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves-RITENDER-2 Lot 2  Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3  Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw 16/11/2021
Njoftim për nënshkrimin e kontratës
Dezinfektimi, Dezinsektimi dhe Deratizimi(DDD) i Zyrave Postare Prishtina 1; Prishtina 6 dhe Prishtina 22, si dhe pastrimi gjeneral i këtyre Zyrave Postare-Ritender 2 11/11/2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me pjesë, vegla e materiale të ndryshëm për mirëmbajtje të teknologjisë së informacionit-Ritender 08/11/2021
Njoftim për anulim
Furnizim me pjesë, vegla e materiale të ndryshëm për mirëmbajtje të teknologjisë së informacionit 05/11/2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me goma, ndërrim, montim dhe balancim të gomave të sezonit dimëror 05/11/2021