Titulli
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me material reprezentativ  2022 04/11/2021
Formulari standard për korigjimin e gabimeve në njoftimet e publikuara
“ Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves”-RITENDER-2 Lot 2  Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3  Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw 04/11/2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me dru zjarri për djegie për sezonin dimeror 2021-2022 04/11/2021
Njoftim për nënshkrim të kontratës
Furnizim me letër A4 29/10/2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me pjesë, vegla e materiale të ndryshëm për mirëmbajtje të teknologjisë së informacionit 28/10/2021
Njoftim për dhënie të kontratës
Furnizim me dru zjarri për djegie,për sezonin dimeror 2021-2022 22/10/2021
Njoftim për kontratë
Servisimi dhe riparimi i motoçikletave te Postes se Kosoves- Ritender 2” LOT 2  Servisimi i 13 motoçikletave ekologjike Panther, prodhuesi BODO, Tipi TDR - 2231 me kapacitet 1500W Lot 3  Servisimi dhe riparimi i 10 motoçikletave nga prodhuesi Honda 110 Kw” 22/10/2021
CONTRACT NOTICE
Supply of petroleum and gasoline fuels for motor vehicles, heating and KP generator JSC 22/10/2021
Njoftim për kontratë
Furnizim me derivate të naftës dhe benzinës për  mjetet motorike, ngrohje dhe gjenerator të PK-së SH.A. 22/10/2021
Njoftim për anulim
Furnizim me rafte dhe ndarja e hapesires ne objektin e Postës në Lipjan,hapja e një dritareje në  fasaden e objektit qendror si dhe ngjyrosja e ZP 24.-Ritender2 Pjesa e pare: ”Ndarja e Hapësirës në Objektin e Postës në Lipjan dhe furnizimi me rafte për nevoja të Arkivës”. Pjesa e dyte: “Ngjyrosja emergjente e Zyrës Postare Prishtina 24”. Pjesa e trete: “Hapja e një dritareje në fasadën e objektit qendror dhe ngjyrosja e zyrës në ZKP 20/10/2021